Vaksinasjoner & priser

Influensavaksine:

Pasienter må ta kontakt med legekontoret for å sette opp tid for vaksinasjon.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år

- Pasienter med diabetes type 1 og 2

- Pasienter med kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

- Pasienter med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

- Pasienter med nedsatt immunforsvar

- Pasienter med svært alvorlig fedme (BMI over 40)

- Pasienter med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. Effekten av vaksinen avtar over tid. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Pneumokokkvasksine (lungebetennelsevaksine):

Vi anbefaler alle pasienter med kronisk lunge-/hjertesykdom å vaksinere seg mot lungebetennelse samtidig som de vaksinerer seg mot influensa. Denne vaksinen bør settes hver 5.år, og koster 450,-kr.

 

Reisevaksiner: 

Mange alvorlige sykdommer kan forebygges med vaksinasjon.
Alle barn i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Som voksen må man selv oppsøke lege for å oppdatere sine vaksiner. Generelt anbefales det at alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. For voksne som har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet anbefales det en oppfriskningsdose av disse hvert 10.år.
Skal du reise utenlands anbefales det å følge vaksineråd for landet du skal til.
De fleste vaksiner som anbefales er frivillige, men til enkelte reisemål er det obligatorisk å ta gulfebervaksine og meningokokkvaksine senest 10 dager før innreise
Hvilke vaksiner som skal tas avhenger av hvor du skal reise, situasjonen på stedet du skal reise til, reisens varighet, din egen helsetilstand og tidligere vaksinasjoner.

Vi tilbyr vaksinasjon til alle pasienter, uavhengig om du har fastlege hos oss eller ei. Ta kontakt med oss på telefon for å bestille time for vaksinasjon hos vår ledende sekretær, Camilla. Når du bestiller time er vi avhengig av å vite reisemål, reisens varighet og eventuelle tidligere vaksinasjoner. Du vil så få tilbud om en time. De fleste vaksiner skal det settes flere doser av i forkant av reisen og ofte med flere ukers mellomrom,-det er derfor viktig å være ute i god tid med timebestilling.

Alt av vaksiner blir elektronisk registrert i Sysvak (nasjonalt vaksinasjonsregister), slik at du senere kan logge på folkehelseinstituttet sin side (https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner) for en oversikt over dine vaksiner.

Priser:
Forebyggende vaksinasjoner er ikke dekket av det offentlige, og pasienten må derfor dekke dette selv.
Det tilkommer et grunnhonorar for en vaksinasjonsserie på kr. 300,- pr. person eller 800,-kr pr.familie (dette er et engangsbeløp som kun betales første gang pasienten kommer for vaksinering).
Våre priser er oppført i skjemaet nedenfor.

 

PRISLISTE VAKSINERING:
 Grunnhonorar pr.pers  300,-kr pr.pers
 Grunnhonorar familie  800,-kr pr.familie
 Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (Boostrix Polio)   1dose  350,-kr pr.dose
 Hepatitt A (Havrix) 2 doser  385,-kr pr.dose
 Hepatitt A barn (Havrix jr) 2 doser  350,-kr pr.dose
 Hepatitt B (Engerix) 3 doser  300,-kr pr.dose
 Hepatitt B barn (Engerix jr) 3 doser  250,-kr pr.dose
 Hepatitt A+B (Twinrix) 3 doser  570,-kr pr.dose
 Hepatitt A+B barn (Twinrix jr) 3 doser  420,-kr pr.dose
 Tyoid feber (Thyperix/Typhim) 1 dose  250,-kr pr.dose
Japansk Encefalitt (Ixiaro) 2 doser 950,-kr pr.dose
Meningokokk/Hjernehinnebetennelse (Menveo/Nimerix) 1 dose 500,-kr pr.dose
Gulfeber (Stamaril)  450,-kr pr dose
Pneumokokk/lungebetennelse (Pneumovax) 1 dose 450,-kr pr.dose